Objavljen prevod Smernic za izvajanje (originalno Implementation Guidance)

Prevod je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx. Prevod je dostopen samo članom IIA, v kratkem bomo sklenili sporazum, da bodo na zaprtem delu spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo dostopni tudi aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu:

»Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

Hkrati Vas obveščamo, da smo ob prevajanju smernic izboljšali prevode tudi nekaterih drugih terminov, ki smo jih že prevajali v Standardih. Tako imate na spletni strani https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Slovenian.pdf objavljen zadnji prevod standardov.

Spremenili smo prevode:

– guides = smernice

– remuneration = prejemki

– risk management = obvladovanje tveganj.

Z Združenjem nadzornikov Slovenije se dogovarjamo tudi o ustreznejšem prevodu standardov, vezanih na “governance” (zlasti 2110), kjer bi bilo zaradi smiselne prilagoditve na dvotirno upravljanje verjetno primerneje “governance” prevajati v “vodenje in nadzor”. Zaenkrat teh sprememb novi prevodi še ne vključujejo.

Ob tem vas obveščamo, da je v teku že prevod novih Smernic za izvajanje, ki se nanašajo na Kodeks etike, v slovenski jezik. Angleški tekst je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx.

Nadgradite svoje znanje, pridobite mednarodni certifikat – prijavite se za CIA® v marcu

V času od 1. do 31. marca 2019  IIA nudi ugodnost do 230$ pri prijavi na edini svetovno priznan certifikat za notranje revizorje

Certified Internal Auditor® (CIA®). Več informacij TUKAJ.

JANUARSKI DOGODKI ZDRUŽENJA IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

V januarju smo v Združenju IIA – Slovenski inštitut organizirali kar dva dogodka.

14. januarja smo v sodelovanju z Združenjem SI.RISK organizirali CELODNEVNI SEMINAR O SODOBNIH TVEGANJIH IN ODZIVIH NANJE na katerem smo si pogledali tri izredno zanimive posnetke iz ECIIA konference in sicer predavanje THE LOGIC OF RISK TAKING – (Nassim Taleb,avtor svetovne uspešnice knjige The Black Swan) , MAKING BUSINESS IN A DIGITAL WORLD (José Antonio Alvarez, CEO Banco Santander group) in Assessing social media risks. The CAMPARI experience (Antonio Zucchettivodja notranje revizije skupine Campari).

Na dogodku smo organizirali tudi okroglo mizo z zanimivimi sodelujočimi sogovorniki:

– mag. Klemen Potisek, član upravega odbora Si.Risk;

– Peter Razpotnik, član uprave Loterija Slovenije d.d.,

– Igor Stebernak, MBA, član uprave Petrol d.d.,

– mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana,

Dogodek sta moderirali mag. Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK in mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

V vse bolj tehnološkem in digitalnem poslovnem okolju podjetja vse več tveganj, ki so jim izpostavljena, ocenjujejo (tudi) skozi tehnološko prizmo. S tem sporočilom je izzvenela okrogla miza,

»Prvo tveganje, ki mu bo morali nameniti pozornost, recimo v prihodnjih petih letih, je tveganje prekinitve poslovanja. To pomeni, da je tehnološka povezanost in povezljivost med podjetji v dobavni verigi vse večja. S tem se poveča tudi odvisnost podjetja od tega, da mu dobave pravočasno zagotavljajo njegovi dobavitelji.,« je povedal Klemen Potisek, član upravnega odbora društva Si.Risk, ki se ukvarja s svetovanjem na področju obvladovanja tveganj.

Del tega tveganja je tudi »out- sourcing«, pogodbeno izvajanje izbranih poslovnih funkcij pri partnerjih, je opozoril Miran Vršec z Inštituta za korporativne varnostne študije.

»Pri tveganjih s področja informacijske varnosti je pomembno razmišljati s stališča povezav. Izziv je, kako tveganja prepoznati.« je opozoril Vršec.  »Glavni problem je, da podjetja in organizacije sploh ne zaznavajo, kjer so ranljivi. Pomembni so testi, ki preverijo stanje v praksi. Podjetja morajo preverjati, da so uporabniki njihovih informacijskih sistemov ves čas dovolj ozaveščeni, da sisteme upravljajo varno in da pravočasno zaznavajo morebitne odklone. In jih seveda sporočajo skrbniku sistema,« je povedal Vršec.

»Eno od pomembnih tveganj za nas je strateško tveganje. Petrol tradicionalno temelji na prodaji naftnih izdelkov na drobno in veliko. Čez čas se bo pokazal upad prodaje derivatov. In zato naša strategija temelji na tem, da bo leta 2022 samo 50 odstotkov EBITDA iz naslova nafte in naftnih derivatov,« je na okrogli mizi povedal Igor Stebernak, član uprave Petrola.

»V prvi skupini tveganj so pri nas zakonska in regulatorna tveganja. Pri nas so zelo pomembna, saj delujemo v zelo regulirani dejavnosti. Tako slovenske zakonodaje kakor tudi sodbe evropskih sodišč. Te lahko bistveno spreminjajo zakonodajne okvirje,« je tveganje Loterije Slovenije razložil Peter Razpotnik, član uprave.

Črne labode sta opisala mag. Klemen Potisek in mag. Miran Vršec:

»Nepričakovane dogodke je resnično težko predvideti. Tudi če jih poskušamo uganiti, jih ne moremo. Ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo, je, da se zavedamo pomena tveganj in razvijemo kulturo upravljanja tveganj. Tipičen črni labod je bil napad na dvojčka v ZDA 11. septembra 2001. Nepričakovane dogodke je resnično težko predvideti. Tudi če jih poskušamo uganiti, jih ne moremo. Ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo, je, da se zavedamo pomena tveganj in razvijemo kulturo upravljanja tveganj,« je povedal Klemen Potisek, član upravnega odbora Si.Riska.

»Kdo si je pred časom predstavljal, da bo nekdo prišel v bolnišnico in začel streljati, ker po njegovem mnenju ni bil ustrezno obravnavan? Splet okoliščin lahko pripelje do izrednega dogodka, na katerega niti ne pomislimo. In zelo pomembno je, da znamo razmišljati o povezavah med dogodki in posledicah, ki bodo lahko ustvarile neka nova tveganja, ki se niso še nikoli zgodila,« je črne labode opisal mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana

Več o dogodku si lahko preberete v članku  Financ: Vsi od receptorja do uprave se morajo pogovarjati o tveganjih in jih skupaj preprečevati in članku Delo: Problem je, da podjetja ne zaznavajo, kje so ranljiva

Od 22.1.2019 do 24.1.2019 pa smo organizirali tridnevno delavnico KOMUNIKACIJSKIH SPRETNOSTI S PERSONALIZIRANO PSIHOLOŠKO OSEBNOSTNO ANALIZO, ki sta jo vodila predavateljica: Sandra Jakonić, psihologinja in Nenad Novović, CIA, CISA

Usposabljanje je bilo namenjeno izboljšanju strokovne afirmacije notranjih revizorjev. Cilj usposabljanja je bil vsakemu udeležencu omogočiti, da v svojem vsakodnevnem delu uporablja svoje kompetence (spretnosti, sposobnosti in osebne značilnosti), potenciale, talente in moč svoje osebnosti, da izboljša komunikacijske spretnosti pri komuniciranju s stranko “na pravi način” , pa tudi, da se naučimo ohraniti pod nadzorom svoje značilnosti in občutke, ki blokirajo kakovostno opravljeno revizijsko delo. Uspešnost v veliki meri je odvisna od socialnih veščin in spretnosti, ki vključujejo komunikacijske spretnosti pri poslovnih pogajanjih, sposobnost prepoznavanja poslovnih manipulacij in neverbalnega razumevanja sodelavcev.

Izvedeli smo veliko novega o pravilih komuniciranja, o neverbalni komunikaciji in manipulaciji.

Analizirali smo posamezne problemske situacije, v katerih se znajdemo,

In na koncu naredili skupinsko fotografijo za spomin!

HVALA ŠE ENKRAT ZAVAROVALNICI TRIGLAV ZA PODPORO – RES NAM JE BILO LEPO PRI VAS!

Za vse tiste, ki vam je žal, da ste dogodek zamudili, organiziramo ponovitev v Strunjanu od 17.-19.4.2019.

Za 520 EUR prejmete:

 • osebnostno analizo s priporočili;
 • 3 dnevno delavnico
 • all inclusive v Strunjanu,
 • prevoz iz Ljubljane v Strunjan,
 • in mreženje v prijetnem vzdušju tik ob solinah.

Če razumete srbski jezik, ne zamudite te priložnosti: podrobnosti so objavljene na TUKAJ, kjer je možna tudi prijava.

Notranja revizija strategije organizacije

Februar, 2019

V februarski reviji IA si lahko preberete prvi članek slovenskega avtorja., ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je v soavtorstvu dr. Adriane Rejc Buhovac in Gavina Lawrie objavil članek z naslovom Notranja revizija strategije organizacije (An Audit of Strategy).

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju kot tudi novi COSO model celovitega obvladovanja tveganj, ki povezuje uspešnost s strategijo, poudarjata strategijo kot osnovo za izvajanje notranje revizije. Kljub temu notranjim revizorjem še vedno primanjkuje orodij in metodologij za revidiranje razvoja in vpeljave strategije v organizacijo. Z razumevanjem potrebnih kompetenc za začetek revizije strategije, notranji revizorji lahko pripomorejo k izboljšanju upravljanju, obvladovanju tveganj in notranjih kontrol v procesu strategije organizacije.

Proces strategije najboljših praks je ponavadi sestavljen iz štirih korakov:

 • Prepoznavanje pričakovanj lastnikov oz. ključnih deležnikov;
 • Analize širšega okolja, panoge in organizacije;
 • Razvoja dolgoročne vizije uspeha in strategije, ki vodi do te vizije, kjer strategija pokaže vzročnost med strateškimi aktivnosti in strateškimi rezultati;
 • Vpeljavo strategije preko komunikacije, kazalnikov uspešnosti in nadzora ter pregleda.

Čeprav ni vloga notranje revizije, da potrdi vsebino teh korakov s strani vodstva organizacije, je pomembno, da notranja revizija potrdi, da so bili vsi koraki izvedeni in da organizacija uporablja primerne metode v vsakemu koraku. Pomembno je tudi, da notranja revizija potrdi, da se vsak korak izvajajo medsebojno prepleteno, da vsak korak deluje konsistentno in medsebojno povezano.

Več si preberite v februarski reviji IA  >>>TUKAJ<<<

Nimate dostopa do članka? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

Vabimo vas k včlanitvi

Obveščamo vas, da The Institute of Internal Auditors (IA) z ustanovitvijo 28.11.2018 in vpisom v register 21.12.2018 v Sloveniji odslej deluje kot društvo Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut[1]. Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Vabimo vas, da se nam pridružite in včlanite v Združenju IIA – Slovenski inštitut in s tem postanete člani za 2019 tudi v The Institute of Internal Auditors Global !

Včlanite se izpolnitvijo pristopnice na spletni strani  >>>TUKAJ<<<. V primeru težav pri izpolnjevanju na spletni strani se prosimo obrnite na tehnično pomoč >>>KONTAKT<<<.

Članarina se nakaže na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ČLANARINA IIA 2019, ime in priimek. Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik, na podlagi tega poziva, je opisan spodaj[2]. V kolikor bo za več članov poravnalo članarino podjetje, v katerem ste zaposleni, prosimo  pošljite specifikacijo plačanih članarin po vrsti članarine in članov na email: info@iia.si.

Ko boste izpolnili prijavnico na spletu in nakazali članarino, bo vaše članstvo urejeno.  Pri proračunskih uporabnikih zadostuje izpolnitev obrazca in dostava naročilnice. Račun za plačilo članarine bo izstavljen na podlagi dokazila o plačilu članarine oziroma po prejemu naročilnice s strani proračunskega uporabnika. Predračunov ne izstavljamo.

Članarina se razlikuje glede na to ali ste imetnik nazivov IIA oz. in/ali želite prejemati revijo v papirni obliki. Cena ne vključuje DDV – ja, ker društvo ni zavezanec za DDV.

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Statuta Združenja IIA in Kodeksa etike Inštituta notranjih revizorjev.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), ki je vodilna strokovna organizacija na področju notranjega revidiranja v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja ter širitev načel obvladovanja tveganj na vseh ravneh upravljanja.

Ugodnosti, ki jih boste imeli kot član Združenja IIA – Slovenskega inštituta so številne, poudariti pa bi želeli predvsem naslednje:

 • Brezplačna udeležba na mesečnih sestankih, ki jih organizira Združenje IIA – Slovenski inštitut, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih;
 • Znižana kotizacija za udeležbo na drugih dogodkih (seminarjih, konferencah), ki jih organizirajo Združenje IIA – Slovenski inštitut in nekatere partnerske organizacije, na katerih so predstavljene najnovejše metode, tehnike in prakse notranjega revidiranja in sorodnih področjih
 • Brezplačni dostop do zaprtega dela spletne strani IIA Global (prav tako tudi do zaprtega dela spletne strani Združenja IIA – Slovenskega inštituta) in s tem do najnovejših in sodobnih strokovnih gradiv IIA in Združenja IIA – Slovenskega inštituta (dostopi so imenski in ni dovoljeno prenašanje na druge osebe) :
 • Members-only popusti IIA certification or qualification
 • Brezplačni dostop do revije Internal Auditor® .
 • Neomejen dostop do Standardov in Izvedbenih navodil International Professional Practices Framework (IPPF).
 • Dostop do globalnih trendov in publikacij Tone at the Top, Global Perspective and Insights.
 • Brezplačni dostop do elektronske verzije revije »Internal Auditor«, ki jo izdaja krovni Inštitut notranjih revizorjev (IIA);
 • Ugodnost pri kotizaciji letne konference Združenja IIA – Slovenskega inštituta ter občasno pri izobraževalnih dogodkih drugih partnerskih organizacij
 • Popust pri vsakoletnem obnavljanju nazivov, ki jih podeljuje IIA;
 • Strokovna pomoč in medsebojna izmenjava strokovnih stališč, izkušenj ter najboljših praks s področja notranjega revidiranja;
 • Krepitev medsebojnega sodelovanja in druženja notranjih revizorjev;
 • Dostop do strokovnih znanj ter izkušenj pri pridobivanju mednarodnih certifikatov globalnega IIA-ja
 • Več o prednostih IIA Global si lahko preberete v letaku (link do priloge).

Veselimo se našega povezovanja v letu 2019 ter vas in vaše sodelavce prijazno vabimo k včlanitvi.

mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica,
Mojca Lahajner, izvršna direktorica,
Ana Adamič, zakladnica,
člani upravnega in nadzornega odbora ter ostali ustanovni člani Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta

Za več informacij nas lahko kontaktirate na: info@iia.si

 

[1] Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut
Krajše: Združenje IIA – Slovenski inštitut
Angleško: The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Matična številka: 4111206000
Davčna številka: 19026668
TRR: SI56 6100 0002 1016 755 odprt pri Delavski Hranilnici d. d.

 

[2] Postopek za včlanjevanje članov, ki mu bo članarino plačal proračunski uporabnik na podlagi tega poziva:
1. Vsak član izpolni spletno Pristopno izjavo za članstvo v Združenju IIA – Slovenski inštitut, pri izpolnjevanju izberite, da je plačnik Proračnski uporabnik in priložite kopijo naročilnice v priponko.
2. Proračunski uporabnik za Združenje IIA – Slovenski inštitut izda naročilnico za plačilo članarine (na naročilnico tudi navede, za koga bo plačal članarino in vrsto članarine za vsakega člana posebej, ki jo pošlje na info@iia.si.
3. Po prejemu naročilnice IIA proračunskemu uporabniku izda račun. Rok plačila računa je skladen z rokom, ki ga določa vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna RS (30. dan ali v roku 30 dni).

Obvestilo za imetnike nazivov in kandidate za nazive, ki jih podeljuje IIA

IIA Global bo v prvi polovici leta 2019 prenovil spletni portal CCMS (Certification Candidate Management System). S tem v zvezi bi vas želeli opozoriti na pomembno dejstvo:

Ob prvem obisku prenovljenega portala bo za vpis kot uporabniško ime veljal vaš e-mail naslov. Če doslej v obstoječem portalu CCMS svojega e-mail naslova še niste vnesli, vpis v prenovljen portal ne bo mogoč.

Posledično vam svetujemo, da z vpisom v obstoječi portal CCMS (https://www.theiia.org/ccms) preverite, ali je podatek o vašem e-mail naslovu v portalu CCMS pravilen in ažuren.

USTANOVLJENO ZDRUŽENJE NOTRANJIH REVIZORJEV IIA – SLOVENSKI INŠTITUT

Z željo po neodvisni organiziranosti in še aktivnejšem delovanju smo člani IIA – Slovenskega inštituta 1. oktobra 2018 sprejeli sklep, da se IIA – Slovenski inštitut ustanovi kot samostojen subjekt.

Željo članov smo uresničili  in na ustanovnem zboru v sredo 28. novembra 2018 ustanovili Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, ki deluje kot društvo in je pravna oseba zasebnega prava.  Skrajšano ime društva je Združenje IIA  – Slovenski inštitut,  v angleškem jeziku pa se imenuje The Institute of Internal Auditors – IIA Slovenia.

Sedež in poslovni naslov društva je na Dunajski 106, v Ljubljani, kamor bomo preselili tudi knjižnico (levi vhod – 1. nadstropje pisarna Računovodski servis Apollo plus).

Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta je lahko katera koli fizična oseba, ki jo zanima področje notranje revizije oz. želi pridobiti ugodnosti, ki izhajajo iz članstva. Pogoj za članstvo sta plačana članarina ter spoštovanje Kodeksa.

V Združenju IIA – Slovenski inštitut bomo ne le nadaljevali z izvajanjem dosedanje dejavnosti, naše delovanje na področju promoviranja stroke, organizacije strokovnih izobraževanj, usposabljanj, konferenc, posvetovanj, izmenjavi mnenj in izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih področij ter sodelovanja s sorodnimi institucijami želimo še okrepiti. V ta namen smo na mesečnih sestankih v oktobru in novembru pričeli snovati poslovni model Združenja IIA – Slovenski inštitut.

Poslanstvo IIA – Slovenskega inštituta, ki je kot del mednarodnega združenja IIA (The Institute of Internal Auditors), vodilne strokovne organizacije v svetu, je razvoj notranjerevizijske stroke, skrb za etiko in kakovost notranjega revidiranja, širitev načel upravljanja tveganj na vseh ravneh upravljanja. Trenutno nas je v Sloveniji  že 262 članov.

Ustanovni člani so za zastopnici izvolili predsednico mag. Polono Pergar Guzaj, za izvršno direktorico pa Mojco Lahajner.  Za zakladnico je bila izvoljena Ana Adamič.

upravni odbor so bili imenovani: BAJCAR Anja, mag. DRAŠČEK Matej, GRKMAN Stasja, mag. HITI ŠKETA Mojca, mag. HRIBERNIK Aljaž, VEZJAK Jure, VODLAN Urška in dr. ŠTEFE Erna.

nadzorni odbor so bili imenovani: DOLINAR Darko, mag. NOVAK Irena in mag. RAŠČAN Brigita.

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA Državnemu zboru in Poslanskim skupinam

Dopis Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta in Združenja ISACA  Državnemu zboru in Poslanskim skupinam v zvezi s predlaganimi spremembami zakona o revidiranju, ki se po nujnem postopku sprejema v Državnem zboru.

Dopis v PDF obliki je dostopen tukaj.

Novo poročilo IIA: Agility and Innovation

IIA je izdala novo poročilo v seriji Global Perspectives and Insights: Agility and Innovation

Notranjerevizijski standardi med drugim zahtevajo, da notranji revizorji pri svojem delu izhajamo iz strateških tveganj, s katerimi se organizacija sooča. Dejansko pa se organizacije poleg strateških, soočajo tudi z večjim številom tveganj, ki izhajajo iz hitro se spreminjajočega in nepredvidljivega okolja. Notranjerevizijska funkcija se mora temu dejstvu prilagoditi in organizaciji z okretnim in inovativnim delovanjem pomagati pri obvladovanju tveganj, izboljševanju procesov in dodajanju vrednosti.

Poročilo se ukvarja z vprašanjem okretnosti in inovativnosti v notranji reviziji ter njuni soodvisnosti. Pojma okretnosti in inovativnosti obravnava z več vidikov – od kakovostnejšega prepoznavanja, ocenjevanja in razumevanja tveganj kot osnove, do spremembe razmišljanja notranjih revizorjev ter mešanice sposobnosti in tehnologije, ki so potrebne za uspešno notranjerevizijsko delo. Poročilo posebej opozarja na pomen kakovostnega obvladovanja podatkov (data management) in podatkovne analitike z namenom, da se notranji revizor lahko osredotoči na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Poročilo je dostopno na povezavi https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx

Novi stališči IIA (Position Papers)

IIA je objavila dvoje novih stališč:

 • Why Conformance Matters: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil.
 • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije.

Stališči sta IIA dostopni na naslednjih povezavah:

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Why-Conformance-Matters.pdf

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Internal-Auditings-Role-in-Corporate-Governance.pdf