IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”

IA-Slovenija je tudi v letu 2018 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”, ki jo podeljuje The Institute of Internal Auditors, Global Headquarters

Ogled PDF dokumenta

Vodje notranjih revizij so prepoznali 5 glavnih tveganj v letu 2018

Global Perspectives and Insights 2018 Global Risk Report: Top Risks Faced by Chief Audit Executives

Vse večje zahteve organizacij notranji reviziji k dodajanju vrednosti in nudenju strateški podpore  zahteva od notranjih revizorjev, da zagotovijo povezanost svojega dela z vsemi pomembni tveganji, posebej strateškimi in operativnimi. Ker se tveganja spreminjajo, morajo biti tudi najbolje pripravljeni notranjerevizijski načrti prilagodljivi, ne glede na raven organizacije, kjer se tveganje pojavi.

Tako študija, ki je pred vami, in jo je pripravil svetovni inštitut IIA, analizira in predstavlja pet glavnih tveganj (tako notranji reviziji kot organizaciji), s katerimi se srečujejo vodje notranje revizije po vsem svetu.

Vodje notranje revizije so prepoznale pet glavnih tveganj, ki so strateškega pomena za notranjo revizijo:

management talentov (ang. Talent Management);

podatkovna analitika (ang. Data Analytics);

kibernetska tveganja (ang. Cyber);

regulativa (ang. Regulation);

odzivnost na spremembe (ang. Responding to Disruption).

Zato se vprašajte: ali je vaš notranjerevizijski načrt dovolj prilagodljiv, da uspešno obvladuje zgoraj našteta tveganja? 

Prijetno branje.

Posebna ugodnost pri prijavi na izpit CIA v mesecu maju 2018

Z namenom vzpodbujanja strokovnega razvoja svojih članov IIA Global vsako leto omogoča posebne ugodnosti pri prijavi na izpit CIA. V mesecu maju, ko so aktivnosti IIA posvečene osveščanju o pomenu notranjega revidiranja, lahko kandidati za pridobitev naziva CIA pri vpisu prihranijo do 230 USD.  

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Vsi vemo, da je korporativno upravljanje v vsaki organizaciji najpomembnejše!

In vemo, da je ključen “glas z vrha”: pomembno je, da je na vrhu organizacije oseba, ki ima vizijo, karizmo, vodstvene sposobnosti, zna delati z ljudmi, je etična, ciljno usmerjena, kompetentna idr.

Notranja revizija je eden od štirih stebrov dobrega korporativnega upravljanja. Pomembno je, da ima tudi notranji revizor lastnosti, ki mu omogočajo, da lahko notranja revizija daje tako zagotovila glede preteklosti kot tudi vpogled v poslovanje v sedanjosti ter predvidevanja glede tveganj v prihodnosti. Na ta način nudi ostalim stebrom oporo in spodbuja organizacijo k stalnemu napredku.

Da pa bi to nalogo lahko opravljali, moramo dobro poznati svojo organizacijo: poznati moramo panogo, v kateri deluje, tveganja, s katerimi se sooča in se bo soočala v prihodnje, dovolj tehničnih znanj in sposobnosti, da bomo kos izzivom, pa tudi dovolj čustvene inteligence in empatije, da bomo s svojim delom sodelavcem v podporo in inspiracijo.

Potrudili smo se pripraviti konferenco, ki vam bo prinesla vpogled v razmišljanja naših deležnikov, nova znanja o tveganjih, tudi tistih, povezanih z digitalizacijo in globalizacijo. Naj vam da nove ideje za napredek v vaši organizaciji.

Konferenca pa je tudi priložnost, da se družimo in še bolje spoznamo. Bodimo drug drugemu v oporo tudi po konferenci.

Polona Pergar Guzaj
predsednica IIA – Slovenskega inštituta

Več o programu konference in prijava na konferenco

ECIIA objavlja najboljše prakse za Evropske banke

5 stališč, ki jih je razvila bančna komisija ECIIA:

Notranja revizija v času motenj

Izziv za vodje notranje revizije je zaznati motnje v njihovi pravi obliki. Priznanje, kaj prihaja in zagotavljanje organizaciji vpogled v to, kako izkoristiti moteče dejavnike v uspeh, je lahko dodana vrednost notranje revizije.

Prenesite brezplačni izvod Global Perspectives and Insights: Internal Audit in the Age of Disruption