7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Vsi vemo, da je korporativno upravljanje v vsaki organizaciji najpomembnejše!

In vemo, da je ključen “glas z vrha”: pomembno je, da je na vrhu organizacije oseba, ki ima vizijo, karizmo, vodstvene sposobnosti, zna delati z ljudmi, je etična, ciljno usmerjena, kompetentna idr.

Notranja revizija je eden od štirih stebrov dobrega korporativnega upravljanja. Pomembno je, da ima tudi notranji revizor lastnosti, ki mu omogočajo, da lahko notranja revizija daje tako zagotovila glede preteklosti kot tudi vpogled v poslovanje v sedanjosti ter predvidevanja glede tveganj v prihodnosti. Na ta način nudi ostalim stebrom oporo in spodbuja organizacijo k stalnemu napredku.

Da pa bi to nalogo lahko opravljali, moramo dobro poznati svojo organizacijo: poznati moramo panogo, v kateri deluje, tveganja, s katerimi se sooča in se bo soočala v prihodnje, dovolj tehničnih znanj in sposobnosti, da bomo kos izzivom, pa tudi dovolj čustvene inteligence in empatije, da bomo s svojim delom sodelavcem v podporo in inspiracijo.

Potrudili smo se pripraviti konferenco, ki vam bo prinesla vpogled v razmišljanja naših deležnikov, nova znanja o tveganjih, tudi tistih, povezanih z digitalizacijo in globalizacijo. Naj vam da nove ideje za napredek v vaši organizaciji.

Konferenca pa je tudi priložnost, da se družimo in še bolje spoznamo. Bodimo drug drugemu v oporo tudi po konferenci.

Polona Pergar Guzaj
predsednica IIA – Slovenskega inštituta

Več o programu konference in prijava na konferenco

ECIIA objavlja najboljše prakse za Evropske banke

5 stališč, ki jih je razvila bančna komisija ECIIA:

Notranja revizija v času motenj

Izziv za vodje notranje revizije je zaznati motnje v njihovi pravi obliki. Priznanje, kaj prihaja in zagotavljanje organizaciji vpogled v to, kako izkoristiti moteče dejavnike v uspeh, je lahko dodana vrednost notranje revizije.

Prenesite brezplačni izvod Global Perspectives and Insights: Internal Audit in the Age of Disruption